Demografi : befolkningsperspektiv på samhället E-Kirja


Demografi : befolkningsperspektiv på samhället - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2017
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789144119038
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 7,60

SELITYS:

Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Hur har det gått till? Är det för att vi lever längre eller för att vi skaffar fler barn? Är befolkningsökningpositivt eller negativt? Varför domineras vissa befolkningar avbarn medan andra åldras snabbt – och vad blir följderna av detta?För att svara på dessa frågor krävs demografisk kunskap. Medden här boken vill vi ge läsaren ökad kunskap om världens befolkningsutveckling med fokus på Sverige. Vi vill ge förståelse för hur befolkningen påverkar samhällets utformning, men också omhur samhället kan påverka befolkningsutvecklingen.Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historisktperspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Kapitlen tar upp demografins mest centrala processer: barnafödande, dödlighet och migration men även befolkningsstruktur samt parbildning och separationer. Boken presenterar även grundläggande demografiska mått och metoder.Boken vänder sig till studenter inom främst samhällsvetenskap men även andra som är intresserade av att få en introduktiontill demografi.

...ska faktorer som påverkat var människor har bosatt sig ... Demografi (39598-01) | Studentlitteratur ... . Då liksom nu har stora områden på ... Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället. Duvander, Ann-Zofie . Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. ... Vi vill ge förståelse för hur befolkningen påverkar samhällets utformning, men också om hur samhället kan påverka befolkningsutvecklingen. Av: Gunnar Andersson, Ann-Zofie Duvander, Jani Turunen Nu släpps den första heltäckande kursboken om demografi, befolkningsstudier, på svenska. Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhäll ... Demografi ... . Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhället", är skriven av forskare vid demografiska avdelningen (SUDA) vid Stockholms universitet och visar på bredden i samtida forskning om befolkning och samhälle. Nu släpps den första heltäckande kursboken om demografi, befolkningsstudier, på svenska. Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhället", är skriven av forskare vid demografiska avdelningen (SUDA) vid Stockholms universitet och visar på bredden i samtida forskning om befolkning och samhälle. Välkomna till bokrelease på Sociologiska institutionen för den nya kursboken "Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället" av Ann-Zofie Duvander och Jani Turunen (red). Program Välkomstord av Johan Lindgren, förläggare. Befolkning: De människor som bor inom ett geografiskt område, t.ex. en kommun eller ett land. Befolkningstäthet: Hur många människor det bor på en specifik yta, t.ex. invånare per kvadratkilometer. Tätbefolkat: När människor bor nära varandra på ett område är det tätbefolkat. Glesbefolkat: Område där få människor bor - det är långt till närmaste granne. Också Ann-Zofie Duvander, sociolog och professor i demografi på Stockholms universitet (och tillsammans med Jani Turunen aktuell med boken "Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället"), säger att på sikt anpassar sig de allra flesta grupper till barnafödande som finns i landet. Boken heter " Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället" och gäst är författaren Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms Universitet. Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Trots denna ökning så är det flera länder som har för lågt barnafödande och en åldrande befolkning. I: Duvander, Ann-Zofie & Jani Turunen (eds.) Demografi: Befolkningsperspektiv på samhället, Studentlitteratur, Stockholm. Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historiskt perspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Demografi; Ta bort alla ... driven på flykt av krig, svält eller klimatet. De stora vandringarna har ofta ägt rum vid vändpunkter i historien och betytt mycket för samhällsutvecklingen. Här gör arkeologen... Demografi befolkningsperspektiv på samhället (Bok) 2017, Svenska, För vuxna. White shift populism, immigration and the futur ... Boken, "Demografi - befolkningsperspektiv på samhället", är skriven av forskare vid demografiska avdelningen (SUDA) vid Stockholms universitet och visar på bredden i samtida forskning om befolkning och samhälle. … Mer Ny bok om demografi på svenska av forskare vid vår demografiska avdelning Men (o)vanor som samhället betraktar som skadliga försöker vi missgynna på olika sätt, genom undervisning, genom att göra dem dyrare, eller lagstifta om dem - Conly diskuterar olika möjligheter vad gäller antalet barn i detta sammanhang, och framhåller att en familj med ett barn (och/eller en barnlös vuxen) kan leva ett fullgott liv. Demografi - Befolkningsperspektiv på samhället. [Demography - A population perspective on society]. Studentlitteratur: Lund. Turunen, J. & Härkönen...