Engelsk språkdidaktik - Texter, kommunikation, språkutveckling E-Kirja


Engelsk språkdidaktik - Texter, kommunikation, språkutveckling - Bo Lundahl pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2019
TEKIJÄ: Bo Lundahl
ISBN: 9789144122502
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 5,80

SELITYS:

Denna innehållsrika grundbok i engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag – skrivna, talade, digitala och visuella – och deras betydelse och användning i språkinlärning och språkundervisning.I denna kraftigt reviderade upplaga har alla kapitel omarbetats och uppdaterats, och flera nya kapitel har tillkommit. Överlag ges en väsentligt större tyngd åt språkundervisningens betydelse för elevers språkutveckling, och en ökad betoning av bedömning speglar den roll bedömningsfrågor har fått i skolan. Bland sådant som givits större utrymme hör också digital läsning, flerspråkighet och transspråkande, förhållandet mellan färdigheter och förmågor, grammatik, inter- och mångkulturalitet, lässvårigheter, motivation, lyssnande, tal och samtal samt muntlig och skriftlig återkoppling.Genom att lyfta fram och förklara olika språkinlärningsteorier samt resonera kring resultaten från olika forskningsstudier har författaren gett boken en än tydligare teoretisk förankring.Bokens målgrupp är i första hand verksamma och blivande lärare i engelska 7–9, gymnasiet och komvux. Den bör också intressera språklärare i allmänhet, lärare i fortbildning och språklärare verksamma vid högskolor och universitet.Fjärde upplagan

...våra kakor. Jag förstår Giltig fr.o.m ... Engelsk språkdidaktik. Texter. kommunikation ... ... .: ht 2016: Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2016-06-02: Beslutande organ: Programråd,Ämneslärarprogrammet : Engelska i klassrummet och världen, 7,5 hp ... 100 kr - Böcker & studentlitteratur - Borås - Engelsk språkdidaktik: texter, kommunikation, språkutveckling- Lundahl, Bo. (2012). 3:e upplagan. Pris 150 k... Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling | Bo Lundahl | ISBN: 9789144077147 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Compra Engelsk språkdidaktik : texter ... Engelsk språkdidaktik texter, kommunikation ... ... . Compra Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Engelsk språkdidaktik Texter, kommunikation, språkutveckling Den här grundboken i engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag - både talade och skrivna men också bilder - och ......