Oppimisen vaikeudet E-Kirja


Oppimisen vaikeudet - none pdf epub

HINTA: VAPAA

TIEDOT

KIELI: SUOMI
PÄIVÄMÄÄRÄ: 2019
TEKIJÄ: none
ISBN: 9789513977443
MUOTO: PDF EPUB FB2 TXT
TIEDOSTON KOKO: 5,44

SELITYS:

Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa?Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan?Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea?Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyksiin?Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa työskenteleville. Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Teos perustuu toisiaan täydentävään kasvatustieteen, erityispedagogiikan, neuro-, kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä genetiikan asiantuntemukseen. Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen erilaisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen järjestämisen näkökulmista.

...vuorovaikutusta yksilön ja ryhmän tasolla ... Oppimisen vaikeudet - KOJU.NMI.FI ... . Kielelliset vaikeudet voivat vaikuttaa myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisiin taitoihin ja tunteiden säätelyyn. Matematiikan vaikeus. Matematiikan oppimisen vaikeus voi esiintyä ainoana kapea-alaisena erityisvaikeutena (dyskalkulia), mutta yleisemmin se esiintyy yhdessä muiden oppimisvaikeuksien kanssa. Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vaikeuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perus ... Tarkkaavuuden vaikeus - oppimisvaikeus.fi ... . Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa työskenteleville. Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä oppimisen ongelmista. Matemaattiset oppimisvaikeudet on ymmärrettävä heterogeenisenä ilmiönä ja vaikeudet voivatkin eri yksilöillä näkyä erilaisissa matematiikan osataidoissa. Matematiikan oppimisvaikeuksia esiintyy noin 3-7%:lla väestöstä. Jos huomioidaan myös lievemmät pulmat matematiikan oppimisessa, lukumäärä on selvästi suurempi. -Kielelliset vaikeudet hankaloittavat kielen varassa oppimista -Lukivaikeudet vaikeuttavat mekaanisten lukitaitojen oppimista ja automatisoitumista -Hahmottamisvaikeudet heikentävät kykyä ymmärtää ja tuottaa visuaalista materiaalia -Toiminnanohjauksen vaikeudet vaikeuttavat itsenäistä toimintaa -Ja niin edelleen… Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy lisäksi kielellisen muistin vaikeuksia. Osa mieleenpainamisen ja uusien asioiden oppimisen hankaluudesta voi selittyä tiedonkäsittelyn hidastumisella ja tarkkaavuuden ylläpidon vaikeuksilla. Vaikeudet alkavat yleensä vasta sairauden puhjettua, mutta voivat vaikeutua ajan myötä. Oppimisen erityisvaikeuksista puhutaan silloin, kun vaikeudet ovat suhteessa muuhun henkilön osaamiseen ja taitoihin nähden suuria, eikä niiden taustalla ole muita sairauksia. Ne eivät selity kokonaiskehityksen viiveellä, oppimistilaisuuksien puutteella, käytös- tai tunnehäiriöillä. Vaikeudet ovat yksilöllisiä ja usein pysyviä. Puheen tuoton ja puheen ymmärtämisen erityisvaikeudet erotetaan yleensä toisistaan. Tuottamisen vaikeus näkyy esimerkiksi äänteiden, nimien ja abstraktien käsitteiden, sanojen taivutusten ja lauserakenteiden oppimisen poikkeavuuksina. Lähteet. Ahonen, L. 2017. Vasun käyttöopas. PS-kustannus. Jyväskylä. Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen M-K.& Siiskonen, Tiina (toim.): Oppimisen vaikeudet. Motorisen oppimisen vaikeudet voivat olla riskitekijä osallistumiselle leikkitilanteisiin, sillä ne vaativat monia motorisia taitoja, leikkivälineiden käsittely, leikissä liikkuminen jne. Vertailu alkaa, osallistuminen ja yrittäminen vähenee Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa? Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita oppimaan? Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea? Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymy... Motivaatio & oppimisen vaikeudet Miten motivoituu lapsi, jolla on oppimisvaikeuksia? ahkeruus ja yksin yrittäminen eivät välttämättä auta lasta, jolla on oppimisvaikeuksia OPPIMISEN VAIKEUDET JA MIELENTERVEYS - WEBINAARI. Torstai 16.4.2020 klo 13.00-16.00. Kevään 2020 Opiskelijahyvinvointiverkoston verkostopäivä-seminaari pidetään webinaarina. Webinaarissa ollaan oppimisen vaikeuksien ja mielenterveyden äärellä. Miten ne liittyvät yhteen, miten vaikuttavat opiskelukykyyn ja arkeen, ja mistä apua ja ......